Home/Ban giám hiệu

Ban giám hiệu

Trường mầm non Quy Nhơn

Ban giám hiệu

Quản Trị 02/01/2018 Lượt xem: 16


Ban giám hiệu 2020-02-13T11:04:58+00:00

DƯƠNG THỊ THU THỦY

 • Phòng ban:Ban Giám Hiệu
 • Chức vụ:Phó Hiệu Trưởng Phụ trách Chuyên môn
 • Điện thoại:0906417446
 • Email: duongthuy2667@gmail.com
 • Thông tin thêm: Phường Lê Lợi – TP. Quy Nhơn – Bình Định

  NGUYỄN THỊ LINH

  • Phòng ban:Ban Giám Hiệu
  • Chức vụ:Phó Hiệu Trưởng Phụ trách CSVC
  • Điện thoại:0983282704
  • Email: linhmd25@gmail.com
  • Thông tin thêm: Phường Lê Lợi – TP. Quy Nhơn – Bình Định

NGUYỄN THỊ CHÍN

 • Phòng ban:Ban Giám Hiệu
 • Chức vụ:Hiệu Trưởng
 • Điện thoại:0914461356
 • Email: chinnguyenmnqn@gmail.com
 • Thông tin thêm: Phường Lê Lợi – TP. Quy Nhơn – Bình Định